Puisi Lindhu - Katamutiarapuisibijak.com - Banyak sekali kata mutiara / kata kata / Puisi / kata bijak yang sudah kami referensikan untuk kalian semua. Kali ini kami kembali mereferensikan kata mutiara / kata kata / Puisi / kata bijak tentang "Puisi Lindhu".

Lara ati nemu plataran kabar winedhar
Embuh endi sing marahi lara tanpa tamba
Dene batin isih adreng ngawruhi
Dene urip kepengin ngemonah pikir
layak-layak dene gegambaran sing den-ukir
Mujudake sesanggeman saka wirayat gumingsir

Lindhu netepake gumingsire urip
Iya sadawane nalar, iya sandhuwuring gelar
Natkala sampeyan crita prakara jamang kethiwar
Dene kraton tinilar putra-putrine sing tumabirang
Kari siji geganthan sing singgih
Kaya krikil emas isih sumebar neng taman garing

Iku lindhu sing nyathet puisi abang, kuning, ireng
Tegal lelateng jrone pararaton muni
Gelung-tekuk wis wudhar, pinjung kemben linukar
Serat-serat kuna pecah dluwange : kraton bedhah
Ambane pardah ing guyu sacamah pasar-pasar dhusun!

O, lindhu ing sukma suwung
O, lindhu kang ngrucat sakabehing pulung

Terimakasih telah mengunjungi katamutiarapuisibijak.com. Jika anda Memiliki Puisi anda bisa menerbitkannya bi katamutiarapuisibijak.com, silahkan menggunakan fasilitas Kirim Puisi Online yang kami sediakan diatas.
Mau Curhat? bisa juga kok... , silahkan kirim curhatan kalian disini Kirim Curhat
Jika Kata mutiara / Puisi / Curhat Puisi Lindhu menarik untuk anda, silahkan bagikan kepada sahabat, teman, orang terdekat anda di facebook atau twitter menggunakan tools yang sudah kami sediakan dibawah.